Tervetuloa Raahen Eläkeläiset ry:n kotisivuille!

Mottomme: "Yhdessä kun oomme, siitä voimaa saamme"

Olemme vireästi toimiva eläkeläisjärjestö, joka kuuluu jäsenenä valtakunnaliiseen vanhimpaan eläkeläisten keskusjärjestöön, Eläkeläiset ry:hyn. Yhdessä keskusjärjestön kanssa on jo yli 50 vuoden ajan tehty työtä eläkeläisväestön etujen parantamiseksi ja turvattujen vanhuspalvelujen saamiseksi pitkän päivätyön tehneille vanhuksille.

Yhdistyksemme toiminnan perustan muodostavat sen säännöt. Niiden pohjalta järjestämme paikallista toimintaa. Kokoamme jäseniämme eri harrastusten ja virkistystoimintojen pariin. Eläketurvan parantamisen lisäksi ensisijaisena näemme vanhusten asumis-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tasapuolisen takaamisen kaikille vanhuksille varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Kuulumme jäsenenä myös Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestöön, joka yhdistää alueemme eläkeläisjärjestöt ja niiden jäsenistön yhteiseen toimintaan.

Paikallisella tasolla kaikkien eri eläkeläisjärjestöjen kanssa tapahtuva toiminta ja edunvalvonta tapahtuu lähinnä Vanhusneuvoston puitteissa. Kaupunginhallitus nimeää edustajat vanhusneuvostoon yhdistyksemme esityksestä.

Yhdistyksemme on puolueisiin sitoutumaton kansalaisjärjestö.