Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

08.01.2021

Yhdistyksen syyskokous vahvisti vuodelle 2021 kattavan toimintasuunnitelman. Sitä pyrimme toteuttamaan poikkeuksellisessa ajassa, toimintoja rajoitavia viranomaispäätöksiä noudattaen. Toivomme kuitenkin, että normaaliin elämään palataan ja saamme suunniteltuja toimintoja toteutettua. 

TOIMINTASUUNNITELMA
Vuodelle 2021

YLEISTÄ    

Yhdistyksemme on vireästi toimiva eläkäisjärjestö, joka kuuluu valtakunnanlliseen            vanhimpaan eläkeläisten keskusjärjestöön, Eläkeläiset ry:hyn. Yhdessä keskusjärjestön kanssa on jo lähes 60 vuoden ajan tehty työtä eläkeläisväestön etujen                    parantamiseksi, turvattujen vanhuspalvelujen saamiseksi sekä järjestetty monenlaista          virkistystoimintaa pitkän päivätyön tehneille ikäihmisille.

Kuluvaa toimintakautta rajoittanut maailman laajuinen koronapandemia pysäytti ikäihmisten yhdistys- ja harrastetoiminnan täysin poikkeulain tullessa voimaan keväällä 2020.  Rajoitukset tapahtumien ja muun toiminnan osalta näyttää jatkuvan vielä tulevana kautena, joten toimintamme tulee edelleen rajoittamaan viranomaisten antamat ohjeet. Noudatamme niitä, jotta voisimme kokoontua yhdessä eri tapahtumiin, eikä kenenkään tarvitsisi jäädä yksin ja pysyisimme terveinä.

TOIMINTA ALUE

Raahen Eläkeläiset ry:n toiminta-aluetta on Raahen kaupunki lähikuntineen.        Toimipaikkana Raahen Työväentalo, jossa kerhotoiminnot, muut kokoontumiset ja                juhlat pääasiallisesti pidetään.


HALLINTO JA ORGANISAATIO

KOKOUKSET

Yhdistyksen ylin päätäntävalta on jäsenistön kokouksilla. Kevät- ja syyskokous, jotka            pidetään toimintavuoden aikana sääntöjen määräämällä tavalla. Kevätkokous tarkastelee mennyttä ja syyskokous suunnittelee tulevaa toimintavuotta ja käsittelee sääntöjen määrämät asiat. Muita jäsenistön kokouksia pidetään tarvittaessa.
                     
Johtokunta kokoontuu sovitusti noin kerran kuussa.

Osallistumme Jokilaaksojen Aluejärjestön sääntömääräisiin sekä muihin kokouksiin              valittujen edustajiemme toimesta.
                      
Eläkeläiset ry:n Edustajakokous 3. – 4.6.2021. Yleinen kokous keväällä nimeää yhdistyksen edustajat kokoukseen.                                            


VARSINAINEN TOIMINTA 
                     

YLEISTÄ 

Yhdistyksen varsinaisessa toiminnassa keskeisinä ovat olleet aina erilaiset kerhot,                matkat, juhlat ja monenlaiset muut yhdessä vietetyt tapahtumat. Lähes joka viikon-            päivälle on jokin harraste- tai opintopiiri koolla.

Lisäksi järjestetään noin kerran kuussa tanssit kevät- ja syyskaudella eri yhtyeiden              tahdittamina.
                      
Osallistumme myös mahdollisuuksien mukaan Eläkeläiset ry:n, Jokilaaksojen      Aluejärjestön, alueen yhdistysten muihin tapahtumiin sekä heidän vuosijuhlinsa. 


KERHOTOIMINTA

Maanantaisin kokoontuvat perinteiset kuntopiirin aamujumppa, senioritanssijat ja                laulukuoro, käsityökerho ja muistikerho.

ATK-kerho on toiminut jo vuosien ajan tiistaisin ja jatkaa edelleen. Ympäröivä maailma muuttuu yhä enemmän ja kiihtyvällä vauhdilla sähköiseen muotoon. Tästä johtuen on piedetty tarpeellisena kerhon puitteissa oppimista eri verkoissa ja vempaimissa. Joka toinen tiistaiaamu kokoonnutaan tuolijumppaamaan kaupungin jumpparin ohjaamana.

Keskiviikkona kerhohuoneella kokoontuu Linux kerho, jossa on mahdollisuus tutustua            yhteistyössä FreeCoop osk kanssa Linux / vapaan koodin järjestelmään sekä sen antamiin mahdollisuuksiin tietojen käsittelyssä.    

Torstaisin värsykerho kokoontuu edelleen tutustumalla eri runoilijoiden tuotantoon,              jakavat toisilleen lemppari runonsa ja muut ihanat värssyt.              
Torstaina pidetty ”porinakerho” on vuosien ajan koonnut yhdistyksemme jäsenet                  viikon päätapahtumaan. Edelleen on tarkoitus kutsua vierailijoita eri aloilta, tuote                  esittelyä tai muun ajankohtaisen tiedon jakajaa. Kerhossa myös lauletaan, lausutaan            runoja, pelataan bingoa sekä muuta mukavaa ohjelmaa. Juhlistamme myös kerhon              puitteissa mm ystävänpäivää, laskiaista sekä kansainvälistä naistenpäivää,            unohtamatta kaikenkattavaa porinaa kahvittelun ja arvonnan keraa.

Senioritanssijat, kuoro ja värsyläiset tuovat myös oman lisänsä ohjelmiin eri        tilaisuuksiin / tapahtumiin   mukavan yhdessäolon ja harrastuksen lisäksi.
                     
Perjantaisin on edelleen mahdollisuus kuntoiluun Urheilutalo Raahelan kuntosalissa              yhdistyksellemme varatulla vuorolla.

MATKAT JA RETKET

Päivämatkoja tehdään mm Jokilaaksojen Aluejärjestön talvipäiville, Pyrinnön majalla viikko 10 / 2021.
Kevätkauden päätöstapahtuma voisi olla myös jokin tutustumismatka lähialueen mielenkiintoisiin paikkoihin.
Solarisloma on myöntänyt yhdistyksellemme 40 hengen tuetun loman vko:lle 15 / 2021, lomapaikkana Vesileppis, Leppävirta.
Syystärräykset Kuntorannassa huomioidaan matkasuunnitelmissa. Siellä julkistetaan vuoden 2022 kulttuuri- ja retkeilypäivien paikkakunta.

JUHLAT JA MUUT TAPAHTUMAT

Ohjelmallisia juhlia järjestetään mm äitien- / isäinpäivän merkeissä sekä joulujuhla.
Pekka-päivien kävelykatumarkkinoille varataan pöytäpaikka. Kerromme yhdistyk-                  semme toiminnasta ja tarjoamme näin kiinnostuneille mahdollisuuden jäseneksi   liittyymiselle. Osallistutaan myös Pekka-päivien kansalaiskulkueseen sekä sen jälkeen          pidettyyn avajaisjuhlaan. 

Kesäpäivät Fantissa pidetään jo vakiintuneen käytännön mukaisesti elokuun aikana.              Kutsutaan vieraita lähialueen yhdistyksistä leppoisaan merimaisemaan, virkistävään              yhdessäolon ja kesäisen tarjoilun merkeissä. Ohjelmaan kuuluvat myös pidetyt piha-            kilpailut palkintoineen.
Ulkoilupäivät järjestetään kevät- ja syyskaudella.
Vierailut vanhusten palvelukeskuksiin kuoron ja värsykerholaisten esityksin.                      Vanhustenviikon tapahtumiin osallistutaan lokakuussa. 


MUU TOIMINTA

JÄSENHANKINTA

Jäsenhankinta tulee olla ykköshakkeena toimintvuoden aikana.
Yhdistysverstaassa nousi uudeksi ideaksi yhteydenpito eri ammattiosastoihin,      toimittamalla heille yhdistyksen esitteen toiminnastamme, jota he voisivat antaa eläkkeelle siirtyville jäsenilleen.
Yhdistyksen näkyvyys eri joukkotapahtumissa voisi herättää kiinnostusta jäseneksi.
Voisiko paikallisesti järjestää jäsenhankinta kilpailua, kuten alueellisesti tehdään.
Aikaisemman päätöksen mukaisesti jatketaan ilmaisen kahvin tarjoamista kerhossa              henkilölle, joka tuo yhden uuden jäsenen ja siitä tiedotetaan riittävästi jäsenistölle.              Uusien jäsenten kutsumista erilliseen tutustumiskahvitilaisuuteen vuosittain jatketaan          tulevana vuonna ja sitä kautta innostaa heitä toimintaan mukaan.

KOULUTUS

Paikallinen koulutus, aiheita voisi olla yhdistystoiminta / kokoustekniikka johtokunnalle. Muille kerhoille voisi järjestää heidän aihepiiriin liittyvää koulutusta. Näihin on mahdollista hakea KSL:n erillistä koulutustukea.
Innostetaan jäseniämme osallistumaan keskusjärjestön sekä aluejärjestön koulutus-            tapahtumiin, tavoitteena uusien toimijoiden saaminen yhdistyksen toimintaan. Uudet ideat ovat aina tervetulleita ja virkistävät yhdistystä, kunhan ne vain otetaan                  ennakkoluulottomasti vastaan.

Alueellinen opinto- ja työpäivä helmikuussa Kempeleessä, 2 henkilöä / yhdistys.

EDUNVALVONTA

Edunvalvonta yhdessä paikallisesti eri eläkeläisyhdistysten kanssa mm                       vanhusasiainneuvostossa.  
Valtakunnallisesti keskusjärjestön ja aluejärjestön kautta yhdessä ja seuraamme eri              eläkeläisjärjestöjen yhteistoimielimen EETU:n toimintaa ja tuemme sen toimia    elinolojemme ja olemisemme parantamiseksi.

Kaupungin valtuutettuina ja eri lautakunnissa on yhdistyksemme jäseniä, joiden kautta        voidaan saada tavoitteitamme ja uudistuksia ikäihmisten elinoloihin päättäjien tietoon          ja toimeksi pantavaksi.

 ILMOITUS- JA TIEDOTUSTOIMINTA / MUISTAMISET

Tiedotteet / kokousten kannanotot on julkaistu paikallislehdissä ja yhdistyksen     kotisivuilla. Viikko- ja muut tapahtumat on tiedotettu yhdistyksen kotisivuilla sekä                Raahelaisen ”seurat”palstalla. Kevät- ja syyskokoukset on perinteellisesti ilmoitettu              ”Eläkeläiset” lehdessä. Tanssi-ilmoitukset ovat kotisivujen lisäksi erillisellä ilmoituk-          sella Raahelaisessa sekä Visit Raahe ilmoituskanavalla.

Jäsenten merkkipäivät (täydet kymmenet / 70 v. viiden v:n välein) on huomioitu                  onnittelukortilla ja joulujuhlassa onnittelulaululla.

Muistetaan onnitteluadressilla / pienellä rahalahjoituksella kukkien asemasta eri yhdistyksiä ja yhteisöjä kutsujen mukaisesti heidän juhliessa merkkipäiviään.

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksun ja Eläkeläiset - lehden jäsenten joulutervehdysten yhdistyksen osuuden          lisäksi on toiminnan rahoittamiseksi haettu kaupungin myöntämää toiminta-avustusta          vuosittain. Lauantaitanssit noin kerran kuussa, on ollut myös huomattava tulonlähde jo        useimpana vuotena. Lisäksi porinakerhon pienellä kahvimaksulla sekä arvonnasta on            saatu lisäeuroja. Käsityö - kerho on myynyt tuotteitaan kerhoissa, tavaratalojen auloissa sekä eri messuilla, saaden näin lisätuloja yhdistykselle. Valtion lakkautettua                 kerhojen tukemisen, on KSL myöntänyt omaista budjettivarauksista yhdistyksemme              kerhoille (v. 2020 3 kerholle). Näillä varainhankinta muodoilla jatkamme edelleen.             
                     
MUUTA

Keväällä 2021 on kunnallisvaalit, joihin pyrimme saamaan yhdistyksemme jäseniä              ehdokkaiksi ja osallistumalla vaalityöhön keskusjärjestön suosittammalla tavalla. Näin          turvataan ikäihmisten äänen kuuluminen kunnallisessa päätöksenteossa.

Toimitiloihimme on hankittu pyörätuolihissi, joka mahdollistaa jäsenistönliikunta-                  esteellistenkin osallistumisen tapahtumiin ja juhliin. Sitä tulee markkinoida heille, ettei enää kenenkään tarvitse jäädä toiminnasta pois, kun juhlat ja osa kerhoista toimii toisessa kerroksessa.     

Mottomme:
"Yhdessä kun oomme, siitä voimaa saamme"

 

Raahen Eläkeläiset ry
Johtokunta / esitys 8.10.2020
Kevätkokous 5.11.2020

 

 

27.09.2021Syksysäihin saavutaan ...
27.09.2021Syyskauden Lauantai-tanssit
09.03.2021Jäsenille suuri kiitos!
08.01.2021Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
06.05.2020Tsemppi runo puheenjohtajalta
03.04.2020Jäsenten syntymäpäivät / poisnukkuneet